商务QQ:1907995069
传  真:+86-025-58710499
E-MAIL: info@dermec.com
网址: www.dermec.com
Nanjing Deron Machinery Co.,Ltd

当前位置:首页 > 产品展示 > Twiflex 工业制动器 > 卡钳式 >

MSH

    手动控制,最大制动力 1.01 kN上一篇:MSA
下一篇:GMRSH

  • 南京德融机械有限公司 地址:江苏省句容宝华仙林东路1号东紫园89栋102室 邮编:210017
  • 电话:86-25-58491499   传真:025-58710499   QQ:2486317499
  • 苏ICP备 11042763号